Chuyên mục: Đời sống
Suốt 30 năm, 2 cha con đều chụp hình ở 1 địa điểm, xem tới bức cuối, ai nấy đều xúc động
21 Tháng Năm, 2018